spa Każdy człowiek bez wyjątku może osiągnąć
zdrowie dzięki wodzie!
PORADNIA

Według dr Jana Pokrywki z Akademii Długowieczności w Kłodzku idealna woda dla człowieka powinna spełniać następujące warunki:

1. Po pierwsze, powinna zawierać minimalną ilość minerałów przypadkowych – poniżej 50 PPM. W praktyce winna to być woda z filtra o odwróconej osmozie. Obecnie tylko ta technologia gwarantuje „odcedzenie” wszystkich śladowych związków rakotwórczych i toksycznych.

2. Po drugie, powinna to być woda przegotowana, czyli zrównoważona. Nie powinna ani wychładzać, ani rozgrzewać. Chyba, że istnieją przesłanki do rozgrzewania lub do wychładzania, co wynika z zaburzeń zdrowia, niemniej te działania należy pozostawić potrawom i procesowi kulinarnemu.
.
Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC) oddziaływanie wody surowej i przegotowanej, jest różne, czego nie bierze pod uwagę medycyna Zachodnia.Tradycyjna Medycyna Chińska opiera się na teorii głoszącej istnienie dwóch przeciwstawnych sił: yin i yang oraz prowadzonych przez wieki obserwacjach. Według TMC różne substancje (leki, potrawy, napoje) posiadają właściwości rozgrzewające yang, lub wyziębiające yin. Choroba m.in. jest skutkiem zakłócenia naturalnej równowagi miedzy: zimnym, żeńskim pierwiastkiem yin, a gorącym, męskim pierwiastkiem yang.  Woda w naturze ma właściwości ziemi – wyziębiające – yin, natomiast na co dzień potrzebna nam jest woda zrównoważona, co uzyskuje się przez jej przegotowanie. Ta ważna właściwość według TMC – równowaga yin i jang, została po raz pierwszy uwzględniona w butelkowanej wodzie „Red-OX”..

3. Po trzecie, podobnie jak w najlepszych uzdrawiających źródłach, powinna mieć niski potencjał redox. Winien on wynosić przynajmniej poniżej minus 200 miliwoltów. Im jest niższy, tym lepiej – lżej dla naszego metabolizmu.

4. Po czwarte, powinna mieć właściwie uporządkowane klastry wody. W naturalnych źródłach strukturyzacja wynika z budowy geologicznej konkretnego źródła i jest różna; w zasadzie nieprzewidywalna.
.
Zatem woda ta jest najpierw przepuszczana przez filtry z odwróconą osmozą, następnie przegotowywana, redukowana wodorem cząsteczkowym, a w końcu strukturyzowana z pomocą technologii Grandera. Do tego dochodzą jeszcze inne subtelne procesy uszlachetniania tej wody.
Znaczącym problemem naturalnych wód zredukowanych jest mała stabilność ich ujemnego redoksu, która praktycznie uniemożliwia korzystanie z dobrodziejstwa uzdrawiającego działania tych wód poza miejscem ich występowania. Tylko spożywane przy źródle wody te zachowują swoje zdrowotnie korzystne właściwości.

Idealna woda charakteryzuje się, jak najbardziej stabilnym odczynem redoks.

Pojęcie równoważenia (pkt.2) pierwiastków Ying-Yang w tradycji chińskiej, to w naszej praktyce nic innego jak tworzenie harmonii energetycznej. Odnosi się to do wszystkich elementów wszechświata a więc także i wody. Rozumując na bardziej subtelnym poziomie aniżeli fizycznym (chemia), woda to idealna symbioza energetyczna dwóch przeciwstawnych sobie elementów (+/-) co po ludzku możemy porównać do bezwarunkowej MIŁOŚCI tychże elementów. Zapewne o takiej właśnie "miłości" wspomniał Einstein dedukując, że to ona sprawia iż istnieje wszechświat.

Wodę w postaci jednej cząsteczki tworzą z zachowaniem reguł złotego podziału, dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. To jest pierwszy poziom harmonii Ying Yang.
                                      
molekulapentagram    
.
Natomiast woda którą widzimy w praktyce, to zbiór tych cząsteczek zwanych także molekułami, który może być harmonijny lub nie, w zależności od warunków w jakich te cząsteczki się znajdą, czyli tak naprawdę od informacji jaką woda pozyska z otoczenia. Fakt przyswajania informacji oraz jej projekcji geometrycznej przez wodę udowodnił Masaru Emoto z Japonii. Od niego właśnie pochodzi stwierdzenie, że "woda ma pamięć". Jak dowiedziono, informacja docierająca do wody jest przez nia absorbowana, zapisywana i przekazywana co oznacza, że woda jest medium informacyjnym. Biorąc pod uwagę, że informacja to w naszym rozumieniu coś w rodzaju wibracji energetycznej o zróżnicowanej częstotliwości, to zapis tej wibracji w wodzie sprawia, iż molekuły tworza tzw. klastry a z nich różne konfiguracje geometryczne, bardziej lub mniej symetryczne wg naszego postrzegania.
.
Przyjęte zostało, że informacje (wibracje) pozytywne tworzą symetryczne układy molekuł i klastrów co przejawia się pięknymi w naszym odczuciu estetycznym figurami geometrycznymi a informacje negatywne tworzą nieregularne i w naszym odczuciu nieestetyczne kształty. Za idealny układ molekuł przyjęto klaster heksagonalny i taki układ można uznać za kolejny poziom harmonii Ying Yang. Następny poziom harmonii Ying Yang to symetryczna konfiguracja całych klastrów, tworząca na fotografiach dr Emoto przepiękne kształty co jak sprawdzono, nadaje wodzie specjalne właściwości, np uzdrawiające. W odniesieniu do żywego organizmu jest to logiczne, gdyż taki harmonijny układ tworzy kolejną harmonijną strukturę w której znajduja się komórki i organy, a te będąc w rownowadze Ying Yang będą funkcjonować też harmonijnie, czyli zdrowo.

heksagon             Emoto

Heksagonalny układ molekuł       Harmonijny układ klastrów

Pojęcie równowagi Ying Yang odnosi sie więc do wszystkich elementów wszechświata ale w wodzie ma ono szczególne znaczenie ponieważ woda jest kreatorem życia! Jeśli więc woda będzie w harmonii to również życie przez nią podtrzymywane będzie harmonijne a to oznacza nie tylko zdrowie ale również zapewne szczęście, jeśli to życie dotyczyć będzie człowieka. Dlatego tak bardzo ważne jest dbanie o harmonię elementów Ying Yang w każdej strukturze energetycznej.

komentarz: Olek Polanski - Sanum Per Aquam Association Int'l


Zywa i martwa woda - spinor

Woda mineralna i przegotowana

Wody mineralne a woda red-ox

.

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl