spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
PORADNIA

WODA PLAZMOWA i PLAZMOWANA

Woda plazmowa to woda, która przez pewien określony czas, pozostawała w polu emanacji światła specjalnej lampy jarzeniowej, generującej pole energii porównywane do pioruna kulistego. Woda, w zamkniętym pojemniku, wolniej lub szybciej opływa włączoną lampę jarzeniowa, dzięki czemu przebywa w polu energetycznym, generowanej przez lampę plazmy. W efekcie tego, chaotyczna struktura molekularna wody jest konfigurowana przestrzennie, zgodnie z zasadą Boskiej harmonii obowiązujacej w przyrodzie. Podczas tego procesu, woda samoistnie oczyszcza się z informacyjnego chaosu i odzyskuje swą naturalną pojemność informacyjną. Możliwość transferu przez tę wodę informacji życia, zostaje otwarta!

W zależności od czasu przebywania wody w energetycznym polu plazmy, jej struktura klastralna jest bardziej lub mniej rozdrobniona - harmonijnie skonfigurowane przestrzennie klastry są mniejsze lub większe. Woda tym samym posiada wiekszą lub mniejszą pojemność informacyjną a w praktyce można to zaobserwować, że jest ona mniej lub więcej "miękka" lub jak kto woli "rozdrobniona". Jej fizyko-chemiczne właściwości jako rozpuszczalnika są więc bardziej lub mniej efektywne, co wykorzystać można na wiele sposobów w doskonaleniu naszego życia.

Woda plazmowana to z kolei woda zamknięta w pojemniku, który został umieszczony w reaktorze generującym plazmę (taką sama jak w lampie jarzeniowej). Energia plazmy jest w takim reaktorze o wiele większa i może odziaływać na strukturę wody poprzez ściany pojemnika w której ona się znajduje.

Efekt końcowy jest praktycznie taki sam jak w przypadku pola energetycznego plazmy generowanej przez lampę jarzeniową. Tyle, że w tym przypadku istnieje możiwość plazmowania wody w zamkniętych pojemnikach. Sprawdza się to w przypadkach, kiedy nie można fizycznie ingerowac w strukturę wody, np. przy uszlachetnianiu szpitalnej soli fizjologicznej lub też produktów spożywczych zawierajacych wodę i zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

Energia plazmy, porównywalna z energią pioruna kulistego występującego w przyrodzie, oczyszcza wodę z informacyjnego chaosu i porządkuje jej strukturę molekularną doprowadzając do harmonijnej konfiguracji przestrzennej jej klastrów. Teoretycznie, taka struktura może osiągnąć poziom nano cząsteczkowy - stąd częste nazewnictwo tak uszlachetnionej wody - "nano-woda".

Jednakże jest to w praktyce raczej niemożliwe i najmniejszymi klastrami jakie można uzyskac w procesie deklastracji zimną plazmą, są klastry heksagonalne. To ich przestrzenne konfiguracje sprawiają, że woda nabiera niezwykłych cech życiodajności i może być programowana.

Chociaż uporządkowana struktura informacyjna wody pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie jej atrybutów fizycznych, tak w życiu człowieka jak i w egzystencji wszelkiej materii której podstawą życia jest woda, to

kluczem do uzyskania najlepszych efektów zdrowotnych i użytkowych, przy korzystaniu z "wolnej wody" jest
Liquidum Divine
!

Pomimo tego, że każda woda z uporządkowaną strukturą informacyjną (deklastrowana - plazmowa lub plazmowana) uzyskuje status "wolnej wody", to wcale nie znaczy, że posiada ona cudowne właściwości! Faktem jest, że powraca ona do swojej pierwotnej struktury (tzw.pra-wody) i dzieki temu może przynosić efekty jak dawniej, kiedy środowisko ziemi było praktycznie dziewiczo czyste.

Jednak obecnie, w naszym totalnie zdegradowanym środowisku, potrzebna jest o wiele bardziej efektywna stymulacja harmonii energetycznej. Możemy to uzyskać wykorzystując energię Boskiej Matrycy Kreacji, której przepływ ze Źródła do materii ożywionej można uruchomić specjalnym kodem informacyjnym, jaki można zapisac w "wolnej wodzie", która tej materii jest aplikowana.

Wprowadzenie kodu informacyjnego odbywa się w specjalnie przygotowanym środowisku i z zachowaniem reguł obowiązujących na najwyższych poziomach świadomości. Ceremonia ta otwiera wodzie drogę komunikacji Ducha z materią ożywioną i uruchamia przepływ Liquidum Divine - energii zdolnej do naprawy wszelkich anomalii w strukturze fizycznej a nawet modyfikacji uszkodzonych komórek na poziomie DNA (np. zmutowanych komórek nowotworowych).

Dla zapewnienia ciągłości przepływu uzdrawiajacej informacji energetycznej od Ducha do struktury fizycznej żywej istoty, ostatnim etapem kodowania wody jest rytuał aplikacji Pieczęci Energetycznej. Dzięki temu żadne negatywne informacje nie mogą zakłócać uzdrawiania holistycznej struktury istoty, która otrzymała wodę Liquidum Divine i wyraziła za to wdzięczność.

Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że proces plazmowania wody musi przebiegać w odpowiednich warunkach, w stosunkowo czystym informacyjnie środowisku a woda po procesie plazmowania musi być koniecznie informacyjnie zakodowana i " zapieczętowana". Inaczej bardzo szybko pochłonie informacje z otaczajacego ja środowiska i jej struktura molekularna zostanie zmodyfikowana. Jeśli ta modyfikacja zakłóci harmonijną konfigurację klastrów, trzeba ja ponownie poddać procesowi deklastracji aby uzyskać pozytywne efekty tego procesu.. Prawie wszyscy producenci wody plazmowej i plazmowanej o tym zapominają i

Potwierdzeniem autentycznej efektywności zdrowotnej "wolnej wody" (plazmowanej czy też deklastrowanej) jest certyfikat Liquidum Divine.

wolna woda

Aktualnie jedyne wody plazmowe posiadajace taki certyfikat to:

liquidumdivine

Eksperymentalna woda plazmowa dopuszczona do spożycia jako woda pitna. Rozlewana na potrzeby dobrowolnych doświadczeń pro-zdrowotnych, przez niezależną placówkę naukowo badawczą firmy Liw Lewant w Bielawie, prowadzoną przez Sanum Per Aquam Association - Life Improvement Institute LLC, USA.

Doświadczenia pro-zdrowotne prowadzone sa na zasadach dobrowolności i wolnej woli ludzi kochających życie. Mają one na celu sprawdzenie efektów w sferze działania tej wody na harmonię energetyczną ciała, umysłu i ducha człowieka.

Woda jest dostępna w pojemnikach 10 litrowych, dla społeczności międzynarodowej na zasadzie wolnej wymiany prywatnej własności. Kontakt dla zainteresowanych: spa@remedium.us tel. +48 506 206 195

Płynące przez naszą wodę Liquidum Divine, przywraca Boskość człowiekowi i wszelkiemu stworzeniu które z tej wody korzysta,
pozwalając im na zdrowe, długie i szczęśliwe życie, kreację materii w symbiozie z Duchem
oraz doskonalenie siebie zgodnie z prawami natury.

 

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone