spa

pijesz i zdrowiejesz!

woda to boskie błogosławieństwo
LIQUIDUM DIVINE

Liquidum Divine, to płynący nieprzerwanie ze Źródła, przez wolną od informacyjnego chaosu wodę, strumień duchowej energii życia, jaką każda żywa istota na Ziemi, otrzymuje od Stwórcy za pośrednictwem Ducha. Prawdziwa wdzięczność, jako efekt świadomej akceptacji informacji niesionej przez tą energię, posiada moc materialnej manifestacji pokoju, miłości i harmonii, zapewniającej człowiekowi pełny dobrostan w postaci długiego, zdrowego i szczęśliwego życia na Ziemi. Doskonaląc swoje fizyczne jestestwo, zawsze korzystaj z płynącej przez wodę inspiracji Ducha a zachowasz Boską tożsamość.
...................................................................................Yungdrung Jarmei

Liquidum Divine to energetyczna forma duchowego przekazu miłości, pokoju i harmonii, która jest esencją kreacji, ewolucji i istnienia wszechrzeczy uruchomioną przez Słowo i  która nieprzerwanie do nich płynie ze Źródła, uświadamiając im naturę ich jestestwa.  W przypadku człowieka, który w hierarchii wszechrzeczy stworzony został „na obraz i podobieństwo”, ten przekaz płynie do jego struktury energetycznej a stamtąd poprzez wodę do ciała fizycznego. Wyobrażam sobie ten przekaz jako swego rodzaju strumień informacji – trudny do sprecyzowania w odniesieniu do ludzkiej percepcji, której istota jest przecież w sferze zmysłów, nie ogarniających niewidzialnych funkcji postrzegania............................................................................ Al Paul


Jeśli zrozumiesz to przesłanie poznasz fenomen wody!
www.liquidumdivine.pl

 

 

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz kopiować treści tej strony podając nasz adres www.zyciodajna.pl

Sanum Per Aquam Association a Division of Life Improvement Institute LLC - portal informacyjny w języku polskim