spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!

INFORMACYJNA FUNKCJA WODY

Pierwszym krokiem do zrozumienia tematu jest wiedza zawarta na podstronach: "Fenomen Wody" i "Wolna Woda" ale najkrócej, wolną wodę można określić jako pierwszą jej czasteczkę wykreowaną przez Stwórcę, w formie określanej naukowo jako molekuła. Jest to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu - dwa przeciwstawne sobie elementy połączone ze sobą węzłem bezwarunkowej symbiozy energetyczno-informacyjnej w wyniku oddziaływania intencji Stwórcy.
Można się oczywiście spierać co jest energią a co informacją, ale w rozliczeniu wychodzi i tak, że wszystko jest energią informacji którą uruchomiło słowo!

Ta najmniejsza cząsteczka wody to podstawowy element zawierający a raczej niosący informację kreacji życia, który poprzez działanie Ducha uzyskuje świadomość, wraz z całym spektrum możliwości niezbędnych tak do kreacji życia, jak i jego ewolucji oraz oczywiście destrukcji. Te możliwości zapisane są w konfiguracji molekuł, tworzących przestrzenny i najbardziej harmonijny układ heksagonalny, który dominuje w naturze i jest wszechobecny w przyrodzie.

Reasumując - jeśli pojedyncza molekuła wody jest pierwszym materialnym efektem kreacji żywej materii przez Stwórcę, to heksagonalny układ molekuł jest informacją najczystszej formy inicjacji życia, którą niesie Duch z intencji Stwórcy do materii ożywionej, pozwalając jej na ewolucję zgodnie z prawami wykreowanej przez Niego natury. Jeśli droga przepływu tej informacji od Ducha do materii jest wolna, to informacja płynie w obydwu kierunkach.

Wtedy materia jest w symbiozie z Duchem i jej ewolucja przebiega zgodnie z intencją Stwórcy, którą jest pokój, miłość i harmonia, przy całkowicie wolnej woli materii ożywionej, czyli człowieka. Ta intencja Stwórcy, przenoszona przez Ducha, mając otwarta drogę przepływu informacji do materii ożywionej (drogą jest woda), zapewnia tej materii czyli człowiekowi, pokój, miłość i harmonię, co na jego planie fizycznym manifestuje się zdrowiem i szeroko pojmowaną szczęśliwością.


Heksagonalny układ molekuł to najmniejsza cząstka wolnej wody, podstawowego środka transportu informacji życia od Ducha do materii ożywionej
.

Heksagonalny układ molekuł heksagon             EmotoHarmonijny układ klastrów

Kolejne, harmonijne kofiguracje tych heksagonalnych zbiorów molekuł (klastrów) organizuja się w większe zbiory, tworząc piękne i harmonijne układy widoczne np.jako płatek śniegu lub mandale widoczne na fotografiach wykonanych przez dr Masaru Emoto, który jako pierwszy na świecie udowodnił, że woda ma pamięć i tym samym możliwość zapisu i transferu informacji (https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/).

Dlatego też, inicjowane przez Ducha życie powstaje w wodzie a następnie rozwija się i ewoluje, inspirowane informacją generowaną przez świadome środowisko oraz swoją własną wolną wolę. Właśnie z uwagi na wolna wolę, te inspirujące życie informacje, mogą być dla niego korzystne i niekorzystne. Poza tym, istnieje środowisko które świadomie może te informacje modyfikować, wpływając na kształt i rozwój tego życia - jest to nic innego jak pewien rodzaj manipulacji.

Proces manipulacji informacją zapisywaną w wodzie udowodnił także dr Masaru Emoto. Pozytywne dla życia intencje były zawsze zapisane w wodzie jako harmonijne konfiguracje podstawowych klastrów heksagonalnych (poniżej):

..........................

natomiast intencje negatywne i szkodliwe dla życia miały obraz zdeformowany (poniżej) co oznacza, że wprowadzone do wody informacje, niezgodne z Boską harmonia wszechrzeczy, stworzyły w jej strukturze chaos informacyjny.

.........................

Chaotyczny układ cząsteczek wody wprowadza chaos informacyjny na poziomie komórkowym organizmu
co upośledza ich komunikację i aktywuje procesy chorobowe
!

 

Chaos w jakimkolwiek środowisku energetycznym, wczesniej czy później, prowadzi do destrukcji tego środowiska! Woda, jako element przepływu informacji, pomimo naturalnej zdolności do utrzymania harmonii, w dzisiejszej dobie chaosu i wszechobecnej dezinformacji, ma bardzo utrudnione warunki do samooczyszczania się. Tak się również dzieje dlatego, że siły przeciwne rozwojowi świadomości ludzi, wykorzystują możliwości medialne wody do manipulacji człowiekiem na wielu poziomach życia, szczególnie w sferze emocjonalnej. Degeneracja właśnie tej sfery odpowiedzialna jest za przeważającą ilość chorób cywilizacyjnych ludzkości. Al Paul

Łańcuch życia człowieka, zapoczątkowany ucieleśnieniem jego prawdziwej duchowej natury, bez symbiozy informacyjnej z Duchem, narażony jest na manipulację i taka jest oczywiście wszechobecna tylko po to, aby człowieka zatrzymać jak najdłużej w materii, na najnizszym poziomie świadomosci.

Woda obecna w naturze z racji swojej informatycznej funkcji zapisuje wszystkie informacje kreowane przez środowisko. Posiada ogromne możliwości takiego zapisu, ale tak jak każde medium, po pewnym czasie zapełnia się informacyjnym chaosem - zwłaszcza, jeśli niektóre informacje, te niezgodne z prawami natury, zaczynają w niej dominować.

Większość ludzi żyjących świadomie na ziemi, doskonale się orientuje, że ludzkość jest manipulowana przy pomocy informacji. Niezbyt zorientowani w temacie z racji swojego niskiego poziomu świadomości, wszelkie przejawy wolnej myśli i wyższego poziomu swiadomości kwalifikują do tzw teorii spiskowych. Nazewnictwo to zostało podrzucone mediom przez samych manipulatorów oczywiście.

Aby się o tym przekonac wystarczy poszperać w internecie w poszukiwaniu informacji, które otwierają oczy na prawdziwy świat w jakim żyjemy: https://www.youtube.com/watch?v=0wlYQ5wDM8M

Faktem jest, że jeśli moglibyśmy się uwolnić od tej manipulacji i odzyskać możliwość świadomego życia według schematu zaoferowanego nam przez Stwórcę, to nasze życie na ziemi musiałoby się diametralnie zmienić.

Podstawą takiej zmiany jest oczywiście, uwolnione od degradujacego nasze życie informacyjnego chaosu medium, jakim jest woda którą codziennie pijemy.

Woda, aby odbudować swoje możliwości kreacji, za sprawą ustanowionych przez Stwórcę praw natury, przechodzi ona naturalny proces oczyszczania informacyjnego, który m.in. odbywa się dzięki wyładowaniom atmosferycznym. To wszystko odbywa się naturalnie i bez udziału człowieka. Zjawisko to wykorzystywał kiedyś Nikola Tesla i dzisiaj jest wykorzystywane także do deklastracji wody, czyli porządkowania jej struktury molekularnej w celu lepszego przepływu informacji poprzez zastosowanie technologii Nano Aqua.


Zapewne każdy miał okazję przyjrzeć się bliżej, przynajmniej raz w życiu, burzy z piorunami. Lakoniczne i bardzo ogólnikowe określenie tego zjawiska w Wikipedii świadczy o zupełnym nierozumieniu a nawet i naukowej dyslekcji autora lub autorów. Plusem jest, iż zjawisko to określono jako naturalne.

Cały proces takiego "wyładowania elektrostatycznego" ma jednak bardzo głęboki sens w odniesieniu do wody i jej przeznaczenia w środowisku życia na ziemi. Wszelkie działania we wszechświecie jak też obecnej w nim materii ożywionej, są przez cały czas kontrolowane przez prawa natury ustanowione przez Stwórce. Odbywa się to oczywiście poprzez przepływ informacji. We wszechświecie wszystko z wszystkim "rozmawia" używając swojego własnego języka i stosując wypracowane w drodze ewolucji swoiste sposoby komunikacji, które są zapewne inne na każdym poziomie istnienia czy egzystencji.

Poznawaniem tych osobliwych form komunikacji od dawna zajmują się naukowcy na całym świecie.
Wiele już odkryto ale do całkowitego poznania natury wszechświata oraz życia jako takiego, jeszcze długa droga.

Wśród naukowców zajmujących się komunikacją na poziomie subatomowym, sa też tacy
którzy służą elicie pragnącej kontrolować ludzkość na wszelkich możliwych poziomach.
Elicie dążącej do totalnego zniewolenia ducha człowieka, tak aby pozbył się kontaktu
ze Stwórcą i zapadł się w materię, której oni hołdują.

Słudzy i agenci tej elity wykorzystują obecnie wszelkie możliwości
i manipulują informacją do osiągnięcia swoich celów, ale oczywiście "jasna strona Mocy"
czyli ludzkość wstępująca na wyższy poziom świadomości, ma do dyspozycji
o wiele większy potencjał. Są to odwieczne prawa natury, których nie sposób pokonac.

Oczyszczanie głównego narzędzia przekazu informacji, jakim jest woda,
odbywa się naturalnie, właśnie poprzez wyładowania atmosferyczne. Woda jest wszechobecna tam gdzie istnieje życie! ..........................................Al Paul


Innym, naturalnym sposobem informacyjnego oczyszczania wody jest proces jej obiegu w przyrodzie: ziemia, rośliny, wyparowywanie do atmosfery, skraplanie lub zamarzanie w atmosferze - ziemia ..............itd. Jest to naturalny cykl samoistnego uszlachetniania sie wody pod względem informacyjnym, zgodnie z prawami przyrody zainicjowanymi przez Boską matrycę kreacji.

Nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że wody znajdujące się na dużych głębokościach są w dużej mierze wolnymi od informacyjnego chasu. Np wody artezyjskie, oligoceńskie, prekambryjskie - są praktycznie wolne od chaotycznej informacji wprowadzanej do wody w celu manipulacji ludzkością. Co prawda wierzchnie warstwy ziemi zawierają obecnie ogromnie dużo chaotycznej informacji niezgodnej z matrycą kreacji (tony nieczystości, trujace środki ochrony roslin, i maga tony środków czystości....... to woda która znajduje sie na głębokości 400m raczej nie ma możliwości informacyjnego skażenia od nawierzchni.

W Polsce, prekambryjskie pokłady wodne urofmowane ok 2 mld late temu (jak twierdzą geolodzy), znajduja sie pod masywem Karkonoszy. Najbardziej znanym źródłem wody prekambryjskiej jest Zdrój Jelenia Struga, gdzie wypływająca prekambryjska woda została doceniona przez Tybetańskiego dostojnika, Jego Eminencję Chongtula Rinpoche. Dzieki energetycznej inicjacji Mistrza otrzymała nawet tybetańska nazwę TingNam i jest dzisiaj rozlewana bezposrednio przy źródle, zachwycając ludzi swoimi uzdrawiającymi właściwościami.

TingNam ......TingNam

 

Deklastracja to porządkowanie struktury wody na poziomie molekularnym
skutkujące modyfikacją zapisanych w niej informacji.

nanoaqua

Istnieją metody modyfikacji struktury informacyjnej wody, takze opracowane przez człowieka. Technologia Nano Aqua, którą opracowali naukowcy rosyjscy a do Polski przywiózł Igor Yelkin, wykorzystuje do deklastracji wody efekt pioruna kulistego w zmodyfikowanej formie tzw. zimnej plazmy (kontrolowane wyładowanie jarzeniowe w próżni). Uzyskiwana w tej technologii woda znalazła juz zastosowanie w wielu dziedzinach życia - kosmetologia, hodowla zwierząt i roślin, agrotechnika, a w fazie badawczo-rozwojowej jest zastosowanie tej wody, dla celów prozdrowotnych. Obiecujący jest fakt wykorzystania technologii deklastracji do uszlachetniania soli fizjologicznej, majacej zastosowanie w medycynie. Okazuje się, że sól fizjologiczna w oryginalnie zamkniętym pojemniku, poddana działaniu plazmy a nastepnie zaaplikowana choremu dożylnie, eliminuje z jego organizmu komórki z uszkodzonym DNA!
Obecnie jest ona wykorzystywana do informacyjnego uszlachetniania wody w firmie Nantes oraz w Eksperymentalnym Studiu Wody w Bielawie.

 

Wodę uszlachetnioną tą technologią, charakteryzuje uporządkowana struktura molekularna w harmonijnej konfiguracji przestrzennej klastrów, pozbawionych mocno reaktywnych form tlenu. Chodzi tutaj o promieniotwórcze izotopy tlenu, które powstały na skutek ogromnej ilości prób atomowych przeprowadzanych w srodowisku ziemi i skumulowane zostały w wodach z których wszyscy korzystamy.

Kontrolowane wyładowanie jarzeniowe w próżni emanuje specyficznym polem energii, powodującym rozbicie klastrów wody na struktury molekularne wolne od degenerującej organizmy żywe informacji, zawartej w promieniotwórczych izotopach tlenu. Pozytywne działanie tego procesu jest możliwe tak dla wody otaczającej lampę jarzeniową jak i dla wody zamknietej w pojemnikach i umieszczonej w polu zimnej plazmy generowanej w próżni reaktora.

W ostatnich 30 latach ilość tych promieniotwórczych izotopów tlenu w wodzie (każdej wodzie – w oceanach, w rzekach, w kranie) DRAMATYCZNIE wzrosła. Te izotopy tlenu powodują wiele szkód w naszych organizmach ponieważ mają zdolność przenikania przez błony wszystkich komórek w organizmie człowieka a także przez błony jądra komórek.
Woda o strukturze nano cząsteczkowej, niosąca informację bezpośrednio z Boskiej matrycy kreacji, łatwo i szybko przechodzi przez błony komórkowe oraz przez powłokę jądra. W przypadku kiedy taka woda przedostanie się do jądra uszkodzonej komórki, powoduje ona jej naprawę a jeśli zniszczenia są niemożliwe do naprawienia, informacja z Boskiej marycy prowadzi do eliminacji odcinka DNA a w rezultacie do utraty możliwości replikacji i śmierci komórki. Jest to proces zgodny z prawami istnienia wszechrzeczy.

 

W przypadku obydwu w/w technologii, uszlachetnianie jest możliwe tak w systemie przepływu wody jak też wtedy kiedy woda znajduje się w zamkniętych pojemnikach. Ta druga możliwość wykorzystywana jest w szczególności do uszlachetniania wszystkiego w czym znajduje sie woda i tam gdzie woda pełni rolę medium (lub rozpuszczalnika). Mogą to być wszelkie produkty posiadajace w swym składzie wodę, czyli praktycznie wszystko, bo woda jest wszechobecna!

Takie produkty uzyskują niezwykłe właściwości i możliwosci, np. lekarstwa stają się o wiele bardziej efektywne i zostaje obniżana ich toksyczność! Z uwagi na nowatorskość takiego uszlachetniania, wymagane są badania w tym kierunku celem określenia faktycznego wpływu na organizmy żywe, szczególnie w sferze zdrowia.

W systemie przepływowym, uszlachetniona woda może byc wykorzystana:

- do celów agrotechnicznych, gdzie przywraca naturalną informacje genetyczną nasionom w niej zanurzonym, uwalniając je od informacji GMO oraz zapewnia roślinom prawidłowy wzrost i rozwój nawet w niezbyt korzystnych warunkach glebowych,

- do celów spożywczych, gdzie ogranicza a nawet eliminuje wpływ negatywnych dla spożywajacego, efektów zastosowania w środowisku wodnym produktu sztucznych i niezdrowych komponentów,

- do zastosowania we wszystkich komponentach opartych na wodzie a używanych w gospodarstwie domowym (zwiększa 35-50% efektywność)


Produkty zawierajace wodę i zamknięte w pojemnikach lub naczyniach, są uszlachetniane w specjalnych reaktorach, bez fizycznej ingerencji w ich strukturę. Te reaktory są różne dla kazdej z w/w technologii, jednak efekt końcowy jest bardzo zbliżony. Dzieki takiemu rozwiązaniu, możliwości uszlachetniania sa prawie nieograniczone bowiem proces może być wykorzystany dla wszystkich produktów zawierajacych wodę. Zdeklastrowany może być każdy produkt zamknięty w pojemniku szklanym lub plastikowym. Szczególnie dotyczy to lekarstw.

W czasie procesu deklastracji, wszystkie produkty uwalniane są od informacji niezgodnych z prawami natury, takimi które w negatywny sposób mogą wpływać na organizm, do którego ten produkt jest wprowadzony. Produkty po prostu przestają szkodzić temu kto je stosuje, pod warunkiem wcześniejszego oczyszczenia organizmu wodą z certyfikatem Liquidum Divine. Takie bowiem oczyszczenie powoduje powrót struktury energetycznej organizmu do pierwotnej matrycy. Trwa ono w zależności od degeneracji energetycznej organizmu, od 90-ciu do 180-ciu dni. Procedura oczyszczania organizmu wodą Liquidum Divine opisana jest w instrukcji dołaczanej do pojemnika z wodą.

Obecne w naturze procesy deklastracji wody jak i Technologie deklastracji wody opracowane przez człowieka, nie tylko bardzo efektywnie oczyszczają wodę informacyjnie, ale także przywracają jej element duchowej świadomości który otrzymała podczas Boskiej kreacji. Dopiero w takiej postaci spożywana przez człowieka i wykorzystywana przez naturę żywą woda, przywraca Boskość całemu stworzeniu, uwalniając je od wszechobecnej manipulacji. Organizmy żywe odzyskują Boską tożsamość i powracaja do pierwotnej matrycy opartej na pokoju, miłości i harmonii, zgodnie z intencją Stwórcy.

Wolna od informacyjnego chaosu woda jest jedynym sposobem na zdrowe i długie życie

Stosowane w całym cywilizowanych świecie, tradycyjne oczyszczanie wody z obecnych w niej elementów stałych, w bardzo znikomym stopniu reorganizuje jej strukturę molekularną i praktycznie nie uwalnia jej od informacyjnego chaosu.

Skutecznym sposobem na informacyjne oczyszczenie wody jest proces jej deklastracji, zsynchronizowany z elementami naturalnej modyfikacji jej struktury poprzez wykorzystanie energii Ducha i intencji człowieka.

Pijąc taka wodę odzyskujemy moc bezpośredniej komunikacji z Duchem a poprzez niego z samym Stwórcą. Niepotrzebni nam są inni pośrednicy. Nasze szczere intencje i zgodne z prawami natury marzenia, dzięki tej wodzie materializuja się na poziomie fizycznym.


obecnie oferuje deklastrowaną i uszlachetnioną energetycznie
wodę pitną z certyfikatem "Liquidum Divine"

WWW.BUTIKZDROWIA.PL


Nazwa i logo Liquidum Divine są zastrzezone przez Life Improvement Institute LLC

Certyfikat Liquidum Divine wydawany jest przez amerykańską agencję AICA - Life Improvement Institute LLC

aica@remedium.us

Neoaquam Water Technology i Nano Aqua Technology to nazwy zastrzeżona przez Life Improvement Institute LLC

institute@remedium.us

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl