spa Każdy człowiek bez wyjątku może osiągnąć
zdrowie dzięki wodzie!

Woda Wzorcowa

Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o istocie wody, będzie to tylko rozważanie oparte na wyniesionych ze szkoły, fizyko-chemicznych okresleniach naukowych. Autentyczny fenomen wody, przynajmniej do dzisiaj, jest ciągle wyjaśniany. Pojęciem wody wzorcowej istniejącym do niedawna tylko w świecie pasjonatów wody, ostatnio zaczyna interesować także grono niezależnych naukowców.
.
Nauka określa ją jako przestrzenną formację heksagonalnych klastrów uformowanych z cząsteczek H2O (dwóch atomów wodoru o równoległym spinie protonów i jednego atomu tlenu), określanych jako orto-klastry. Twierdzi się także, że taka woda charakteryzuje się wysoką reaktywnością w sferze informacyjno-energetyczno-magnetycznej.
.
Ocenia się ją jako niezniszczalną i zdolną do ożywienia każdej innej wody, czy to słodkiej czy słonej oraz do naprawy DNA, co jest związane z sekwencją replikacji komórek organizmów żywych. Należy jednak przyjąć, że najbliższą prawdzie będzie definicja tego, kto istotę wody określi w wymiarze nie tyle materialnym, co duchowym albo w obydwu jednocześnie.Jak na razie możemy się zastanawiać czy woda wzorcowa to niezliczony zbiór pojedynczych cząsteczek wody (molekuł) albo heksagonalnych lub oktagonalnych klastrów, czy też innych, zgrupowanych form molekularnych lub klastralnych. W oficjalnych opracowaniach naukowych jako model wody jest podawana cząsteczka H2O. W naukowych rozważaniach, gdzie teorie i hipotezy udowadnia się przy pomocy wyliczeń matematycznych lub konfiguracji wzorów graficznych, ta naukowa oczywistość jest wpajana uczniom i studentom przez nauczycieli i profesorów, którzy oczywiście wierzą, że przekazują naukowo udowodnioną prawdę. Tak naprawdę, naukowa rzeczywistość w sferze wody, to obliczenia bazujące na symulacjach komputerowych, ustalonych przez naukowców modeli cząsteczek wody a nie naturalna rzeczywistość.

Prawda jest więc taka, że pasjonaci wody jak i też ci, którzy twierdzą, że posiadają "technologię wody wzorcowej", nie mając własnej definicji takiej wody, powtarzają wypowiedzi naukowców bazujących na symulacjach komputerowych. Jako dowody na poparcie swoich stwierdzeń przedstawiają wyniki doświadczeń ukazujących efekty praktycznego stosowania takiej wody, nie wchodząc w rzeczywistą naturę jej działania. Faktem jest, że efekty są przekonujące i robią wrażenie na obserwatorach. Podobne wyniki są jednak uzyskiwane w doświadczeniach z wodą żywą, diamentową lub deklastrowaną. Takie eksperymenty i doświadczenia mają sens, bo potwierdzają, że woda to coś więcej aniżeli substancja chemiczna.

Bardzo sensownie naukowo o wodzie wzorcowej mówi dr Aleksander Woźny i warto wziąć pod uwagę jego wyjaśnienia oparte na teorii para
i orto klastrów. Dobrze, że w swej wypowiedzi, oszczędnie wycofuje się z określenia jej źródła jako technologii i wprowadza wątek innego wymiaru - bo rzeczywiście woda wzorcowa ma źródło w wymiarze duchowym a nie fizycznym!

Ciekawe spostrzeżenia i doświadczenia z wodą wzorcową przekazuje także Barbara Wojtkowska (woda DonAve). W jej ciekawej prezentacji
nie pada jednak definicja wody wzorcowej.

 

.  

 

Osobiście, jako pasjonat i badacz fenomenu wody wyobrażam sobie, że najbardziej trafna może być ta oto definicja:

WODA WZORCOWA

to podstawowy element postrzeganej przez nas rzeczywistości niosący informację niezbędną do kreacji życia, zawierający klucz do jego inicjacji w oparciu o istniejącą w duchowym wymiarze, informacyjną matrycę kreacji wszechrzeczy. Wyobrażam sobie ten element jako przestrzenną konfigurację 6-ciu molekuł H2O, gdzie wodór i tlen tworzą bezwarunkową, energetyczną i niezniszczalną formę symbiozy kreującej życie materialne. Myślę, że ta hipotetycznie najmniejsza kropelka wody jest emanacją samego Stwórcy, tak przynajmniej ja to pojmuję................................................ .................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. AL PAUL 2020

Jeśli ta najmniejsza kropelka wody jest czymś w rodzaju portalu informacyjnego łączącego wymiar duchowy z fizycznym, to znając warunki na jakich jest możliwa transmisja informacji, możemy to wykorzystać do bezpośredniej komunikacji ze Źródłem, które jak możemy się domyslać, jest w niewidzialnym dla nas wymiarze. Czy zatem woda wzorcowa nie jest czymś w rodzaju portalu łączącego wymiar duchowy z fizycznym? Czy nie są to takie "gwiezdne wrota" do duchowego "świata" Stwórcy ?.

woda wzorcowa

WODA WZORCOWA
PRZYWRACA HARMONIĘ ISTNIENIA WSZELKIEJ MATERII OŻYWIONEJ

Dzieje się to dlatego, że płynące poprzez ten otwarty portal informacyjny między światem widzialnym i niewidzialnym Liquidum Divine naprawia wszelkie uszkodzenia funkcjonowania materii ożywionej (organizmów żywych), przywracając jej harmonię zgodną z Boską matrycą istnienia życia. W naszym ludzkim rozumieniu oznacza to przywrócenie struktury energetyczno informacyjnej żywego organizmu do zaprojektowanej przez Stwórcę matrycy wyrażającej w naszym pojęciu zdrowie w najdoskonalszej formie, jaką możemy sobie wyobrazić.

Fachowe określenie wody wzorcowej to zbiór heksagonalnych orto klastrów uformowanych przez molekuły H2O w których atomy wodoru są w równoległym spinie. W bardziej zrozumiałym dla przeciętnego człowieka języku, wodę wzorcową można wyrazić jako najczystsze Boskie błogosławieństwo życia - Liquidum Divine.

Dostępne w internecie informacje o wodzie wzorcowej uzyskanej w procesie technologicznym wydają się być mocno przesadzone. Woda wzorcowa jest kreacją Stwórcy i raczej nierealnym jest twierdzenie, że można ją uzyskać stosując jakąś hipotetyczną technologię kwantową nawet z solidnym, stworzonym przez ludzi zapleczem naukowym. Obecna więc w przestrzeni użytkowej jej pasjonatów woda wzorcowa, to zapewne woda mająca część autentycznych właściwości wody pierwotnie wykreowanej przez Stwórcę, pozwalających na uzyskanie pozytywnych i niejednokrotnie spektakularnych efektów w życiu człowieka. Stwórca bowiem zawsze nam udostępnia siebie w róznych formach.

Na zdjęciu powyżej: oryginalne Gwiezdne Wrota prezentowane w filmach: Gwiezdne wrota: Arka PrawdyStargate: Continuum
są własnością wytwórni filmowej MGM.
Gwiezdne wrota są ściśle tajnym programem wojskowym, prowadzonym przez
 Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych.
Filmowe przejście do innego wymiaru rzeczywistości jest tam właśnie przez wodę!

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl